Presentation av Lidén Data Gruppen

 

 

Lidén Data Gruppen är en liten företagsgrupp med säte i Enköping som är verksam inom tele/  datakommunikations området sedan 1982. Lidén Data Gruppen har en stor bredd på sin verksamhet och är i huvudsak inriktad på att äga, bygga och driva ­­nät.
Inom gruppen finns följande verksamhetsområden:

 

Inom dotterbolaget Lidén Data Internetwork AB bedrivs operatörsverksamhet avseende transmission, Internetkapacitet, servertjänster och telefoni. Verksamheten är riktad mot slutkunder i form av privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Verksamheten bedrivs både i egna nät och hyrda nät. Bolaget äger stadsnätet i Enköpings kommun. Bolaget bygger sina egna nät i egen regi med hjälp av resurser inom företagsgruppen.

 

Dotterbolaget Lidero Network AB bedriver grossistverksamhet genom att leverera Internet­kapacitet och transmissionstjänster till andra nätägare/operatörer. Lidero äger och driver bla en av knutpunkterna för Internettrafiken (SOL-IX på Norrmalm Stockholm). Lidero förfogar över fibernät i Mellansverige som är driftsatt med våglängdsutrustning, bla en ring runt Mälaren och en ring mellan Uppsala–Härnösand–Östersund–Borlänge–Örebro–Uppsala.

 

Dotterbolaget Lidén Data Produkt AB levererar datorutrustning, nätverksutrustning och installationsmaterial till både slutkunder och återförsäljare. Bolaget har några agenturer bla amerikanska servertillverkaren Supermicro.

 

Lidén Data Nätinstallation AB bygger tele- och datanät.  Såväl koppar som fibernät byggs.

 

Lidén Data Gruppen äger en relativt omfattande maskinpark för kabelförläggning. Under schaktsäsong bemannas denna av egen fast personal (främst som arbetsledare) samt med inhyrd säsongspersonal. Maskinparken omfattar bla minigrävare, grävlastare, kedjegrävare, borrigg (för styrbar borrning), kabelplog (stor specialmaskin på stållarver), lastbilar, traktorer, fiberblåsutrustning mm. Produktionskapaciteten medger ca 6-10 mil landsbygd samt 1-2 mil tätortsmiljö per år.

 

Företagsgruppen är delägare i SHE Bredband AB tillsammans med Sala & Heby kommun som bygger, äger och driver nät i Sala och Heby kommun. Gruppen driver även HåboNet AB tillsammans med Bålsta KabelTV.

 

Sammanfattning:

Lidén Data Gruppen både äger bygger och opererar stadsnät helt i egen regi. Vi brukar ha en slogan: ”Allt från spade till BGP-routing”.

Vår egen stadsnätsverksamhet och de verksamheter som vi är delägare i, har en positiv verk­samhets­utveckling med tillväxt och positiva resultat.

Lidén Data Gruppen har en långsiktig strategi med att äga nät i sitt närområde, och har för avsikt att fortsätta med att bygga ut sina nät från år till år.

 

 

 
Uppdaterad senast: 2007-05-28
Gruppen / Startsida / Om Lidén Data
 
Copyright © Lidén Data Gruppen AB 2005-2018
Om cookies / About cookies